1 priedas

 

Akcijos „Papildoma BEKO garantija“ (toliau – Akcija) organizatorius yra įmonė UAB „Partizanas”, įmonės kodas 300065271, buveinės adresas Kauno g. 16, Vilnius. Visus serviso darbus atliks BEKO S.A. atstovai Lietuvoje, kurių adresus rasite svetainėje www.beko.lt

 

Pagalba registracijai teikiama elektroniniu paštu mailto:servisas@bekogarantija.lt

 

 1. Akcija organizuojama remiantis šiomis taisyklėmis ir galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 1. Akcijos metu suteikiama papildoma 3 metų garantija produktams, įgytiems akcijos laikotarpiu, ir taikoma tik klientams, kurie atitinka papildomas akcijos sąlygas, nurodytas šiose taisyklėse. Tai reiškia, kad suteikiama papildoma 3 metų garantija pagal 2 priede nurodytas sąlygas, atsižvelgiant į 11 punkto nuostatas, t. y. bendras garantijos laikotarpis apima 2 pardavėjo suteiktos garantijos metus ir 3 papildomos gamintojo garantijos metus. Papildoma 3 metų garantija pradeda galioti po 2 metų pardavėjo garantijos, suteiktos akcijos laikotarpiu įsigytam produktui. Ji skaičiuojama nuo produkto įsigijimo datos. Papildoma 3 metų garantija suteikiama tuo atveju, jei pardavėjo garantijos metu produktas nebuvo pakeistas į kitą. Organizatoriaus paslaugos, nurodytos 2 priede, akcijos dalyviui yra nemokamos.

 

 1. Akcijoje gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys, perkantys produktus naudoti asmeniškai namų ūkiuose.

 

 1. Akcijoje dalyvauja BEKO produktų modeliai, įsigyti akcijos metu, kurių sąrašą rasite 1 priedo 15 punkte.

 

 1. Akcijoje dalyvauja nauji produktai, įsigyti nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. iš Lietuvos teritorijoje organizatoriaus įgaliotų platintojų. Jų sąrašą galite rasti svetainėje www.beko.lt

 

 1. Papildomos 3 metų garantijos suteikimo sąlyga – registracija svetainėje www.bekogarantija.lt, kurioje reikia užpildyti registracijos formą ir prisegti pirkimo dokumentą su įsigyto modelio pavadinimu. Pirkimo dokumentas turi būti pateiktas atitinkamu formatu. Pirkimo dokumentai, su ne visa produkto informacija bus atmesti, jeigu dalyvis organizatoriui nepatvirtins tinkamo modelio numerio. Registraciją būtina atlikti per 30 dienų nuo produkto pirkimo dienos.

 

 1. Registracijos formos užpildymas BEKO svetainėje yra lygiavertis sutikimui, kad BEKO S.A. gali naudoti ir tvarkyti asmens duomenis šios akcijos tikslais, taip pat kitų akcijų, informaciniais, reklaminiais ir rinkodaros tikslais, kaip numatyta 1997 m. rugsėjo 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatyme (Dz. U. Nr. 133, 833 p.), taip pat lygiavertis sutikimui į nurodytą el. pašto adresą ir telefoną gauti akcijų, informacinius, reklaminius ir rinkodaros pranešimus apie BEKO S.A. paslaugas ir produktus, kaip numatyta 2002 m. liepos 18 d. Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis įstatyme (Dz. U. Nr. 144, 1204 p.).

 

 1. Akcijos organizatorius el. paštu per 30 dienų nuo registracijos formos užpildymo svetainėje www.bekogarantija.lt atsiųs papildomų 3 metų garantijos sertifikatą, kuris sudaro serviso garantinio aptarnavimo pagrindą.

 

 1. Ilgiausias registracijos formos užpildymo svetainėje www.bekogarantija.lt terminas siekia 30 dienų nuo produkto įsigijimo akcijos metu. Po šio termino teisė gauti papildomą 3 metų garantiją negalioja.

 

 1. Teisė pasinaudoti papildoma 3 metų garantija suteikiama įgaliotam BEKO S.A. servisui pateikus tokius dokumentus:

 

 1. akcijoje registruoto įrenginio pirkimo dokumentą,

 

 1. 3 metų papildomos garantijos sertifikatą.

 

 1. Pasinaudojimo šia akcija sąlyga – tinkamas įrenginių sumontavimas laikantis naudojimo instrukcijos nurodymų. Specialaus prijungimo prie dujų ir elektros tinklo poreikio atveju, tai turi atlikti atitinkamos kvalifikacijos asmenys, kitu atveju ši garantija negalios.

 

 1. Visas papildomas sąlygas rasite svetainėje www.bekogarantija.lt. Organizatorius pasilieka sau teisę keisti taisykles ir akcijos sąlygas, įskaitant ankstesnę nei numatyta akcijos pabaigą. Apie organizatoriaus atliktus akcijos taisyklių pakeitimus dalyviai bus informuoti svetainėje www.bekogarantija.lt.

 

 1. Įgaliotų Beko S.A. servisų sąrašas pateiktas svetainėje www.beko.lt.

 

 1. Produktų modeliai, kuriems taikoma akcija:

 

 

 

2 priedas

 

Papildomos 3 metų garantijos suteikimo sąlygos

 

 1. Ši Akcija galioja tik produktams, kuriems buvo taikoma 2 metų organizatoriaus kokybės garantija arba pardavėjo garantija. Šie produktai turi būti įsigyti ne vėliau kaip 36 mėnesius nuo jų pagaminimo datos. Akcija netaikoma, jeigu pagrindinės garantijos galiojimo laikotarpiu produktas buvo pakeistas kitu.

 

 1. Jeigu papildomos 3 metų garantijos galiojimo metu bus nustatytas akcijoje dalyvaujančio produkto defektas, jis bus pašalintas Beko S.A. sąskaita, nuo defekto pobūdžio priklausomu būdu. Pirmiau minėtu defektu laikomi produkto defektai, susidarę dėl vidinių produkto priežasčių.

 

 1. Organizatorius įsipareigoja pašalinti defektus per savo nustatytą terminą atlikdamas nemokamą remontą. Remontui reikalingų dalių pirkimo išlaidas padengia Beko S.A.

 

 1. Defekto pasireiškimo atveju dalyvis apie defektą turi pranešti svetainėje www.bekogarantija.lt arba elektroniniu paštu servisas@bekogarantija.lt. Organizatorius informuos dalyvį apie remonto atlikimo būdą.

 

 1. BEKO garantija galioja tik produktams, kurie naudojami individualaus namų ūkio sąlygomis, pagal naudojimo instrukciją. Ši akcija negalioja, jeigu produkto defektas pasireiškė dėl:

 

 1. mechaninių pažeidimų, įskaitant: keraminių kaitlenčių, stiklo, plastmasės ir gumos elementų įtrūkimus, į įrenginio visų patekusių svetimkūnių sukeltą žalą, pavyzdžiui, smulkių aprangos elementų, kurie turėtų būtu plaunami specialiuose maišeliuose;

 

 1. pažeidimų dėl korozijos;

 

 1. išorinių apdailos elementų, tokių kaip korpusai, defektų, kurie pasireiškė dėl įrenginio transportavimo arba perkėlimo į kitą vietą, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus, įtrūkimus;

 

 1. šiluminio ir cheminio poveikio;

 

 1. renginio laikymo ir naudojimo sąlygomis, kurios neatitinka normalių namų sąlygų, apibrėžtų atitinkamuose reikalavimuose;

 

 1. vartotojo veikimo ar aplaidumo, išorinių jėgų poveikio;

 

 1. neatitinkamo prijungimo prie elektros tinklo arba netinkamų elektros tinklo arba namų instaliacijos parametrų (įtampa, dažnis);

 

 1. elektros tiekimo sutrikimų (tinklo viršįtampiai, atmosferos išlydžiai);

 

 1. nenugalimos jėgos poveikio;

 

 1. priežiūros ir riboto tarnavimo laiko elementų nepakeitimo (lemputės, saugikliai, filtrai, variklio šepetėliai);

 

 1. veiksmų, susijusių su durelių atidarymo krypties keitimu arba transportavimo blokadų pašalinimu.